bagr-bg

ŠKOLICÍ STŘEDISKO

ŠKOLENÍ OBSLUH ZEMNÍCH A STAVEBNÍCH STROJŮ

Na základě pověření Ministerstva průmyslu a obchodu provádíme školení a odborné kurzy pro obsluhy zemních a stavebních strojů dle vyhlášky č. 77/65 Sb.


Oprávnění strojníka se vydává na tyto typy strojů:

 • Nakladače kolové | pásové
 • Lopatová rýpadla kolová | pásová
 • Rýpadlo–nakladače kolové (certifikuje se jako nakladač kol. + rýpadlo kol.)
 • Dozery kolové | pásové
 • Silniční válce – včetně ručně vedených
 • Kompresory
 • Elektrocentrály
 • Vrtné soupravy
 • Finišery (betonu, živičné)
 • Betonárny
 • Přepravníky čerstvého betonu – autodomíchávače
 • Čerpadla čerstvého betonu
 • A další stroje stanovené vyhláškou…

Vstupní předpoklady:

Zdravotní způsobilost, 18 let věku. Řidičský průkaz skupiny B nebo T pro stroje o hmotnosti do 3,5 tuny; nad 3,5 tuny skupina C nebo T (není potřeba řidičský průkaz pro pásové stroje). Potvrzení předběžné praxe od zkušeného strojníka (potvrzuje se na přihlášku).


Strojnický průkaz:

Kurz je zakončen státní zkouškou před zkušební komisí, delegovanou ministerstvem. Absolvent získá strojnický průkaz – státem vydávaný kvalifikační doklad. Během jednoho kurzu lze získat oprávnění až na tři skupiny strojů (např. rýpadla kolová + nakladače kolové + nakladače pásové).


Rozšiřovací kurz pro obsluhy zemních a stavebních strojů:

Kurz je určen pro pracovníky vlastnící oprávnění k obsluze zemních a stavebních strojů a rozšiřuje tak oprávnění o další typy strojů dle vyhlášky č. 77/65 Sb.


Opakované školení (1 x za 24 měsíců)

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE

dle zákona č. 250/2021 Sb. a nařízení vlády č. 194/2022 Sb.


Vstupním předpokladem pro získání odborné způsobilosti v elektrotechnice je dokončené vzdělání v oboru elektro – minimálně výuční list (kód oboru začínající číslem 26). Dále zdravotní způsobilost potvrzená lékařem a potvrzení praxe v oboru (platí jen pro § 7).


ROZSAH OPRÁVNĚNÍ:

§ 4 - osoba poučená (netřeba vzdělání v oboru)

§ 6 - osoba znalá pro samostatnou činnost – „elektrotechnik“

§ 7 - osoba znalá pro řízení činnosti – „vedoucí elektrotechnik“

Oprávnění dále členíme:

do 1 kV střídavého napětí nebo 1,5 kV stejnosměrného napětí, případně bez omezení napětí a elektrická zařízení v objektech tř. A, případně A+B.


Platnost zkoušky dle zákona je stanovena na 3 roky.

Pořádáme pravidelné termíny 4x do roka (březen, červen, říjen, prosinec).

PRO ZJIŠTĚNÍ TERMÍNU ŠKOLENÍ A ZKOUŠEK NEBO PRO VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY PŘEJDĚTE DO SEKCE NABÍDKA AKTUÁLNÍCH KURZŮ A ŠKOLENÍ


ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ MANIPULAČNÍCH VOZÍKŮ

Školení provádíme nepřetržitě s nástupem individuálně dle potřeb zákazníka. Zaměřujeme se nejen na jednotlivé uchazeče, ale stejně tak i na malé či velké podniky. Školení provádíme v souladu s platnými předpisy na základě platných zákonů, vyhlášek a norem. Po úspěšném absolvování školení je uchazeči vydán EURO průkaz řidiče manipulačních vozíků dle požadované třídy a druhu.


Vstupní předpoklady:

 • 18 let věku, zdravotní způsobilost.
 • Potvrzení o předběžném zácviku.

Rozdělení motorových vozíků:

Třída I – elektrické vozíky

Třída II – vozíky se spalovacím motorem


A – plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné ručně vedené

B – plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné s pákovým řízením

C – plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné s volantovým řízením

D – vysokozdvižné ručně vedené

E – vysokozdvižné s pákovým řízením

W1 – vysokozdvižné s volantovým řízením do 5 t nosnosti

W2 – vysokozdvižné s volantovým řízením nad 5 t nosnosti

G – vysokozdvižné se zdvihací plošinou

Z – zvláštní vozíky


Opakovací školení (1 × za 12 měsíců)

ŠKOLENÍ JEŘÁBNÍKŮ A VAZAČŮ

dle nařízení vlády č. 193/2022 Sb.


Pro pracovníky obsluhující zdvihací zařízení (jeřáby) a pracovníky provádějící vázání břemen realizujeme základní a opakovací školení a ověřování znalostí dle platné legislativy. Školení probíhá přímo u zákazníka nebo v našem školicím středisku – veřejná školení realizujeme zpravidla 1× do měsíce. Po absolvování základního školení a přezkoušení je uchazeči vystaven průkaz jeřábníka či vazače v požadovaném rozsahu.


Vstupní předpoklady:

 • 18 let věku, zdravotní způsobilost.
 • Potvrzení o předběžném zácviku.

Naše středisko provádí školení a zkoušky pro tyto třídy jeřábů:

 • Třída „O“ – Mostové, portálové nebo konzolové jeřáby s kočkou nebo kladkostrojem ovládané ze země
 • Třída „A“ – Mostové, portálové nebo konzolové jeřáby s kočkou nebo kladkostrojem ovládané z koše nebo kabiny

 • Třída „B“ – Věžové nebo sloupové jeřáby s výložníkem
 • Třída „D“ – Mobilní jeřáby
 • Třída „N“ – Nakládací jeřáby (např. hydraulické ruky)
 • Třída „S“ – Technologické manipulátory, jeřábové příslušenství stavebních strojů, vysokozdvižných vozíků apod.

Opakovací školení (1x za 24 měsíců)

OBSLUHY PRACOVNÍCH PLOŠIN

dle zákoníku práce (zák. č. 262/2006 Sb.) a nařízení vlády č. 193/2022 Sb.


Pro pracovníky obsluhující zdvihací pracovní plošinu realizujeme základní a opakovací školení dle platné legislativy. Školení probíhá přímo u zákazníka nebo v našem školicím středisku. Po absolvování základního školení je uchazeči vystaven průkaz obsluhy v požadovaném rozsahu.


Vstupní předpoklady:

 • 18 let věku, zdravotní způsobilost.

Opakovací školení (1x za 12 měsíců)

OBSLUHY MOTOROVÝCH PIL – MANIPULACE

Školení vychází ze zákoníku práce (zák. č. 262/2006 Sb.) a nařízení vlády č. 339/2017 Sb.


Je určeno pracovníkům, kteří přijdou do styku s motorovou pilou nebo křovinořezem. Školení provádíme v našem školicím středisku nebo u zákazníka. Provádíme základní i opakovací školení. Po absolvování základního školení vystavujeme průkaz obsluhy.


Vstupní předpoklady:

 • 18 let věku, zdravotní způsobilost.
 • Potvrzení o předběžném zácviku.

Opakovací školení (1x za 24 měsíců)

REVIZE


Vyhrazených zdvihacích zařízení – jeřábů a plošin

dle zákona č. 250/2021 Sb. a nařízení vlády č. 193/2022 Sb.

Revize provádíme na místě stanoveném zákazníkem. Kontroluje se technický stav a stanovují podmínky pro další bezpečný provoz. Revizi vykonává náš revizní technik certifikovaný Technickou inspekcí České republiky. Platnost revize max 12 měsíců.


Technické prohlídky manipulačních vozíků

dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb. a ČSN 26 8805.

Technickou kontrolu provádí certifikovaný pracovník přímo u zákazníka. Po provedení technické kontroly je vypracován a předán protokol o technické prohlídce. Platnost kontroly max 12 měsíců.

KONTAKTY


Dostupnost telefonní linky: Mimo svátky pondělí až pátek od 8 do 17 hodin.


Michal Knotek - Školicí středisko

(strojníci, elektrotechnici, obsluhy VZV, jeřábníci, vazači a jiné...)

Školicí středisko KNOTEK s.r.o.
misto
Vlčnov 913
687 61 Vlčnov
telefon
email
info@skolaknotek.cz
IČ: 08012148
DIČ: CZ08012148

Kde nás najdetemapa
  Prosím čekejte...