bagr-bg

SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA

SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA

Naše svářečská škola (ev. č. 11-120) se zabývá realizací odborných kvalifikačních kurzů s celorepublikovou působností. Mezi naše zákazníky patří organizace jak ze soukromého, tak i ze státního sektoru, stejně jako jednotliví klienti – samoplátci, kteří si chtějí rozšířit rozsah své kvalifikace. Do našich kurzů se také může přihlásit každý, kdo uvažuje o změně zaměstnání, případně nové zaměstnání hledá. Nabízené rekvalifikační kurzy mohou osobám vedeným v evidenci úřadů práce pomoci usnadnit návrat do zaměstnání a zlepšit tak jejich ekonomickou úroveň.


EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Školení svářečů realizujeme pro jednotlivce s finanční podporou úřadu práce a rovněž pro firmy a společnosti s finanční podporou evropských sociálních fondů – veškeré náklady spojené s takovýmto kurzem (včetně ušlé mzdy pro zaměstnance či úhrady zdravotního a sociálního pojištění) kompletně financuje Evropský dotační fond. Byrokratické povinnosti, včetně schválení ze strany EU, jsme schopni zajistit za zákazníka.


REALIZACE KURZŮ PRO SVÁŘEČE

Naše svářečská škola poskytuje vzdělávání v rozsahu zaškolování svářečů, pořádání základních kurzů i úředních zkoušek svařování a zajišťování opakovaných školení svářečů.

Jednotlivé lekce jsou po teoretické a praktické stránce zajištěny odbornými lektory s patřičnou kvalifikací a pedagogickými dovednostmi. Při výuce je důsledně dodržován individuální přístup ke každému klientovi. Školení je zakončeno závěrečnou teoretickou a praktickou zkouškou před zkušební komisí. Výsledné osvědčení a průkaz svářeče vydává a registruje Česká svářečská společnost ANB.

Naše organizace nabízí volnou kapacitu míst nepřetržitě s nástupem do kurzu dle individuálních potřeb zákazníka.


NABÍDKA


Vstupní předpoklady:

zdravotní způsobilost, 18 let věku.


ZK 135 1.1

Základní kurz ručního obloukového svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu (CO2–Z M 1)

Nejrozšířenější metoda, používaná při svařování nelegovaných materiálů (ocelí třídy 10 a 11). Jedná se o poloautomatické svařování, kde svářeč pomocí svařovací pistole ovládá pouze posuv. Přídavný materiál je podáván automaticky. Tato metoda je velmi žádaná po celé EU.


ZK 111 1.1

Základní kurz ručního obloukového svařování obalenou elektrodou (Z–E 1)

Jedná se o nejstarší druh svařování. Lze jej použít na všechny druhy materiálů. Tato metoda je nejvíce využívaná převážně při montážních pracích.


ZK 141 8

Základní kurz ručního obloukového svařování netavící se elektrodou v inertním plynu (nerez oceli)

Nejrozšířenější a nejpoužívanější metoda pro svařování vysokolegovaných ocelí třídy 17 (nerez ocelí).


ZK 311 1.1

Základní kurz ručního plamenového svařování kyslíko-acetylenovým plamenem (Z-G1)

Metoda využívaná v opravárenské praxi a při svařování teplovodního vytápění.


ZK 141 21

Základní kurz ručního obloukového svařování netavící se elektrodou v inertním plynu (hliník)

Používá se při svařování hliníku a jeho slitin.


ZK 141 1.1

Základní kurz ručního obloukového svařování netavící se elektrodou v inertním plynu – nelegované materiály

Metoda je málo používaná. Používá se při svařování potrubí kořenové vrstvy.


Všechny základní zkoušky (ZK) mají délku platnosti 2 roky

provádíme rovněž periodické přeškolení a přezkoušení svářeče z bezpečnostních ustanovení dle normy ČSN 05 0601, příloha B, podle ČSN 05 0705 a vyhlášky MV č. 87/2000 Sb.


ZAŠKOLENÝ PRACOVNÍK

ZP 311-2 1.1
Zaškolení pro řezání kyslíkem (ZP-81-2 1.1)

SVÁŘECÍ DOZOR

Na přání zákazníka poskytujeme svářečský dozor. Dozor bývá potřeba zejména tam, kde se vyrábí ocelové konstrukce a provozovatel má zájem o získání malého nebo velkého svářečského průkazu či usiluje o certifikaci dle normy ISO 9001 – Systém řízení kvality (QMS).


Svářečský dozor je vykonáván dle normy ČSN EN ISO 14731 Svářečský dozor – Úkoly a odpovědnosti.

Naše svářečská škola dohlíží v provozovně zákazníka na dodržování technologických postupů při svařování, kontroluje výrobní dokumentaci, řeší technické problémy a v rámci dozoru poskytuje společnosti odborné konzultace.


NABÍDKA ÚŘEDNÍCH KURZŮ

Nabízíme všechny metody – dle ČSN EN 287-1, ČSN EN 9606-1 a 2

Jedná se o přípravný kurz k získání nejvyšší kvalifikace svářeče – úřední zkouška s délkou platnosti na 3 roky.

Provádíme periodické úřední zkoušky s platností na 3 roky, dle ČSN EN 287-1, ČSN EN 9606-1 a 2

KONTAKTY


Dostupnost telefonní linky: Mimo svátky pondělí až pátek od 8 do 17 hodin.


Martin Knotek - Svářečská škola

(školení svářečů + svařovací práce)

misto
Vlčnov 913
687 61 Vlčnov
telefon
telefon
email
skolaknotek@email.cz
IČ: 05779227
DIČ: CZ7704074609

Kde nás najdetemapa
  Prosím čekejte...