Podmínky a ochrana osobních údajů


Informace o GDPR a stručný návod jak postupovat při registraci

Vážení obchodní partneři,

vážíme si Vašeho zájmu objednat školení ať už pro Vás nebo pro vaši společnost.

Pro úspěšnou registraci v tomto kurzu je důležité, aby veškeré požadované údaje byly řádně a bezchybně vyplněny. Pokud formulář požaduje vyplnění například čísla osobních dokladů a čísla řidičských dokladů, uvědomte si, prosím, že tuto informaci bychom za normálních okolností nepožadovali, ale požaduje je například Ministerstvo Průmyslu a Obchodu, které vystavuje oprávnění strojníka obsluhy v souladu se zavedenou vyhláškou (vyhl. č. 77/65 Sb.). Veškeré osobní údaje jsou použity pro sestavení dokumentů, které souvisí s kurzem. Přihlášky jsou po absolvované zkoušce odeslány do Prahy, kde probíhá další zpracování těchto osobních údajů. Pro školení dle vyhlášky 50/78 Sb. požadujeme zase jiné údaje, rovněž v souladu s touto vyhláškou Veškeré Vámi svěřené osobní údaje řádně střežíme v souladu se zavedeným systémem GDPR. Nejsou v žádném případě poskytnuty třetím stranám!

Jak funguje registrační formulář?

Osoba, jenž sedí nyní za počítačem a chystá se učinit objednávku, vyplňuje vždy základní údaje o sobě, a to bez ohledu na to, zda se kurzu bude či nebude účastnit: Titul, Jméno a Příjmení, dále email a telefonní kontakt.

Pokud se chcete přihlásit pouze Vy, kliknete na Chci se zúčastnit školení. Následuje vyplnění Vašich osobních údajů. Pokud jste OSVČ, neklikejte na chci objednat na firmu. Pokud jste tedy živnostník a budete požadovat fakturu za účast na školení, vyplníte své soukromé IČ a popřípadě DIČ (jste-li plátce DPH) v kolonce Chci se zúčastnit školení. To je vše. Pokud nejste živnostník, kolonku IČ a DIČ zanechte nevyplněnou. Je důležité, aby byla vyplněna kolonka korespondenční adresa, pokud chcete, aby průkaz byl zaslaný na jinou adresu než je Vaše Trvalé bydliště.

Pokud kliknete na Přidat jiné osoby, následuje vyplnění osobních údajů všech účastníků, kteří se kurzu budou účastnit.

Pokud bude faktura vystavena na společnost, je nutné ještě kliknout na tlačítko Objednat na firmu. Vyplníte firemní údaje včetně korespondenční adresy kam budou vyhotovené doklady zaslány (je-li odlišná od sídla firmy). Upozorňujeme, že pokud u některé osoby vyplníte její IČ v kolonce Chci objednat jiné lidi, nebude faktura za konkrétního člověka vystavena na společnost, nýbrž na osobu jejíž IČ bylo uvedeno. Pokud jste OSVČ a chcete objednat sebe a taktéž i jiné lidi nebo pouze jiné lidi, a požadujete fakturu na své soukromé IČ, vyplňte své soukromé IČ v kolonce chci objednat na firmu. Soukromé IČ v kolonce chci objednat na firmu není třeba vyplňovat pokud objednáváte pouze sebe, ne jiné lidi, a požadujete fakturu (v takovém případě je postačující vyplnit své IČ v kolonce chci se zúčastnit školení). Ale pokud objednáváte jiné lidi a požadujete za jejich registraci fakturu, je vždy nutné vyplnit fakturační údaje v kolonce Chci objednat na firmu (i když jste OSVČ).

Děkujeme, že jste dočetli až sem. Vážíme si Vaší důvěry. O Vaše osobní údaje se budeme řádně starat. Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Zpět na detail školení

  Prosím čekejte...